Genetische vatbaarheid en gezondheid bij de arbeid

SITE naar Shigeo Fukuda.

Deze website wordt beheerd door het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, KULeuven.
Vertalingen: Architext

Deze website handelt over een probleem dat wetenschappelijk erg ingewikkeld is en sociaal en ethisch zeer gevoelig ligt: het al dan niet gebruiken van tests voor genetische vatbaarheid in het arbeidsmilieu.

De website is zo opgevat dat geïnteresseerden met een zeer uiteenlopende achtergrond er voldoende, gegronde en bevattelijke informatie kunnen vinden over de mogelijke betekenis van de kennis van genetische vatbaarheid voor de gezondheidsbescherming bij de arbeid.

In de website wordt de Belgische context geschetst. De relevantie van de teksten is universeler.

Wij hopen met deze informatie bij te dragen tot een ruim maatschappelijk debat, in Belgïe, in de Europese Unie en daarbuiten.

Karel Van Damme
Ludwine Casteleyn
Alix Collard
Herman Van den Berghe

Deze site kwam tot stand met de steun van de Belgische federale diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden in het kader van een interuniversitair samenwerkingsverband met:
  • het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de Katholieke Universiteit Leuven
  • het 'Laboratory for Mathemathical Data Analysis' van de FacultÚs Universitaires Notre Dame de la Paix, Namur
  • de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen

  SITE
Nederlandse versie
Version française
English version